Kiếm tiền và làm giàu trong tỉnh thức

Có một sự thật bạn phải chấp nhận: “Tiền bạc của xã hội vô tận, không giới hạn.” Chỉ có sự giới hạn ở khả năng của bạn. Bạn muốn kiếm tiền? Bạn muốn giàu có? Bạn phải làm gì?

Tục ngữ có câu: “Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học.” Muốn kiếm tiền và rất nhiều tiền thì phải HIỂU và THẤU: “Tiền là gì?” 

TIỀN LÀ GÌ?

Tiền được hiểu đơn giản là thước đo giá trị.
Nếu bạn ít tiền thì đơn giản là bạn đang ít giá trị.
Bạn muốn kiếm nhiều tiền, giàu có thì bạn phải làm gì? 
Đúng vậy! Bạn phải gia tăng giá trị bản thân, “phụng sự xã hội” nhiều hơn nữa, hơn nữa,… và TIỀN sẽ tự CHẢY vào “tài khoản của bạn”.
Quá đơn giản phải chứ?

 TỈNH THỨC (Mindfulness) là khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc mà không có bất kỳ phán xét gì.
Luyện tập TỈNH THỨC là chúng ta đang luyện tập khả năng tập trung để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.
Sống tỉnh thức là duy trì ý thức trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang “sống” với trong từng phút giây hiện tại.